پنجره upvc دو لنگه بازشو يا فرانسوی

اين مدل از پنجره upvc در وسط بدون ستون هستند و موليوني در وسط پنجره قرار نمي گيرد.

 

پنجره upvc دو لنگه بازشو يا فرانسوی پنجره upvc دو لنگه بازشو يا فرانسوی